• Πελματογράφημα στατικής-δυναμικής-κινηματικής ανάλυση και κατασκευή ανατομικών πελμάτων
 • Shockwave (piezowave) Εξωτερική Λιθοτριψία με κρουστικούς υπέρηχους
 • Ισοκίνηση (Cybex)
 • Ψηφιακή ανάλυση σπονδυλικής στήλης
 • Μηχανική αποσυμπίεση αυχένα μέσης
 • Biofeedback
 • Δινόλουτρο
 • Παραφινόλουτρο
 • Θερμά & ψυχρά επιθέματα
 • Έλξεις
 • Κινησιοθεραπείες
 • Χειρομαλάξεις
 • Ηλεκρτομαλάξεις
 • Μαγνητοθεραπεία
 • Οστεοπαθητικη.
 • Ηλεκτροβελονισμός
 • Laser
 • Cryo 50
 • CPM – παθητική κινητοποίηση
 • Διαθερμίες, υπέρηχοι
 • Ηλεκτροθεραπείες
 • Ιοντοφορέσεις
 • Ηλεκτρογυμναστική
 • Όργανα γυμναστικής και ενδυνάμωσης
 • Διαγνωστικός μυοσκελετικός υπέρηχος
 • Μασάζ: Ολιστικό, σιάτσου, ρεφλεξολογικό, λεμφικό
 • Πολυθρόνα μασάζ
 • Αρωματοθεραπεία
 • Hot stones, fango
 • Ειδικοί φυσικοθεραπευτικοί μέθοδοι: Bobath, vojta, McKenzie, P.N.F. Eπιδέσεις taping και kinesio taping